Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking van persoonlijke gegevens is een belangrijke aangelegenheid voor de Knorr-Bremse Groep. Wij verwerken persoonlijke gegevens bij de toegang tot onze website in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn in die landen waar de betreffende website wordt onderhouden.

Toegang tot en de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt slaan onze webservers standaard details op van uw internet-serviceprovider, de website van waaruit u onze website bezoekt, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw bezoek aan websites die van ons zijn en de datum en duur van uw bezoek.

Controle op gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ons toegang tot die gegevens hebt gegeven. Verstrekking van persoonsgegevens aan instellingen en autoriteiten van de betrokken landen zal alleen plaatsvinden binnen het kader van hun verplichte nationale regelgeving. Wij verplichten onze medewerkers tot geheimhouding en bescherming van de persoonlijke gegevens die aan hen zijn toevertrouwd.

Beveiliging

De Knorr-Bremse Groep beschermt uw persoonlijke gegevens met behulp van zowel technische als organisatorische beveiligingsmaatregelen om accidentele of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging te voorkomen en om toegang door onbevoegden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend up-to-date gehouden in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

Share